ดื่มน้ำ..สำคัญอย่างไร

 

เราเคยเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำในห้องเรียนกันมาแล้วว่าน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรและถ้าอดน้ำ เราจะเสียชีวิตภายใน 2–3 วัน เพราะ น้ำมีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิด และกว่า 90% ของคนทั่วไปมักไม่ใส่ใจกับการดื่มน้ำ

ทุกเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ล้วนประกอบด้วยน้ำทั้งนั้น ซึ่งในเซลล์มนุษย์อย่างเราๆ มีน้ำประมาณ 2 ใน 3 ของน้ำหนักร่างกาย ทำหน้าที่ขนส่งอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์ เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร กระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย หากมีความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระเกิดขึ้น ก็จะมีเชื้อโรคที่สร้างสารพิษที่มีผลต่อกลไกการควบคุมสมดุลภายในลำไส้ ซึ่งน้ำจะช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายของเรา อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเลือดและของเหลวต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งนับว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อเลือดและเส้นเลือดของเราอยู่ในสภาพแข็งแรง ก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์ได้ เพราะฉะนั้น เราจึงควรพยายามดื่มน้ำให้เป็นนิสัย โดยต้องดื่มน้ำให้ได้ไม่น้อยกว่า 2.7 ลิตร / วัน  ลองสังเกตดูปัสสาวะของเราดูสิคะ ว่ามีสีอะไร ถ้าหากสีปัสสาวะมีสีเหลือจางๆ สีใส ก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติค่ะ

หวังว่าทุกคนคงจะฝึกให้เป็นความเคยชิน ถึงเเม้บางครั้งเราจะไม่กระหายน้ำก็ตาม ที่สำคัญ ควรลดการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม หันไปดื่มน้ำเปล่าในอุณหภูมิห้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์ได้